+67 RSS-лента RSS-лента

Блог Ирины.

Автор блога: Ирина
Все рубрики
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству, щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Величание:

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Крест Твой святы́й, и́мже нас спа́сл еси́ от рабо́ты вра́жия.
СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНЫЕ СЕРГИЙ И ГЕРМАН ВАЛААМСКИЕ.

Тропарь, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы яви́стеся, преподо́бнии, мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая, преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы и в морски́й о́стров всели́стеся, и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся, посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́. Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́. И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане, сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1:

От мирски́я молвы́ бе́гающе, безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели, в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше, на верх соверше́нства востекли́ есте́. И ны́не в торжестве́ преми́рнем богозре́нием наслажда́ющеся, всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, Человеколю́бца Бо́га моли́те, е́же спасти́ всех нас, благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́дше, отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте, и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера, и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся, равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́, отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом. И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще, помина́йте нас, чад свои́х, я́же собра́ли есте́, богому́дрии, да ра́достно от души́ вопие́м: ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.


Молитва:

О преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (имена), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святые Праведные Иоаким и Анна,родители Пресвятой Богородицы.
Рождество Пресвятой Богородицы.

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Молитва:

О, Пресвята́я и Богоизбра́нная Де́во, Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небеси́ и земли́ Цари́це, на ра́дость и утеше́ние всему́ от безпло́дных и безча́дных роди́телей Бо́гом дарова́нная! Роди́вшися Бо́жиим промышле́нием, Ты разреши́ла еси́ непло́дствие ро́ждшия Тя, и ны́не непло́дное се́рдце мое́ плодоно́стно сотвори́ предста́тельством Твои́м у Престо́ла Вседержи́телева, непло́дствовати же соде́лай мя злы́ми де́лы, гнелы́ми словесы́ и нечи́стыми помышле́ньми. О, Всеблаже́нная, да явлю́ся ча́до Бо́жие, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́щее. Ты утоли́ла еси́ Пречи́стым Рождество́м Твои́м плач прама́тери на́шея Е́вы, и пра́ведныя роди́тели Твоя́ изба́вила еси́ поноше́ния безча́дства, и ны́не утоли́ плач и воздыха́ния многоболе́зненныя и грехолюбо́вныя души́ моея́ и изба́ви всех нас поноше́ния злосмра́дных дел на́ших, страсте́й безче́стия и от вся́кого порабоще́ния вра́жескаго. Наипа́че же да́руй нам, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, во всесве́тлый день Рождества́ Твоего́ чи́стым се́рдцем разуме́ти и па́мятовати, с коли́кою ра́достию и благодаре́нием непло́дная утро́ба святы́я пра́ведныя А́нны ноша́ше Тя, да и мы не то́чию словесы́, но наипа́че де́лы свои́ми вы́ну бу́дем со умиле́нием серде́чнем прославля́ти Тя, вопию́ще: Сла́ва прише́ствию Твоему́, Чи́стая. Сла́ва Рождеству́ Твоему́. Сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная. Ку́пно же с Тобо́ю сподо́би нас непреста́нно сла́вити и велича́ти Всесвяты́й Плод Твой, Сло́во воплоще́нно, во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́мо, Ему́же сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим Рождество́ Твое́.
Чудо Архистратига Михаила в Хонех.
Икона Божией Матери "Неопалимая Купина".


Тропарь, глас 4:

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя, та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый, Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель, ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви, дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния. Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней: наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.


Кондак, глас 8:

Предочи́стим чу́вствия душ и теле́с на́ших, да ви́дим та́инство Боже́ственное, о́бразно явле́нное дре́вле вели́кому во проро́цех Моисе́ю купино́ю, горе́вшею огне́м и не сгара́вшею, в не́йже Твоего́ безсе́меннаго Рождества́, Богоро́дице, предвозвеще́ние испове́дуем, и, благогове́йно покланя́ющеся Тебе́ и Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, со стра́хом вопие́м: ра́дуйся, Влады́чице, Покро́ве, и Прибе́жище, и Спасе́ние душ на́ших.


Молитва:

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Засту́пнице и Покрови́тельнице всех, к Тебе́ прибега́ющих! При́зри с высоты́ святы́я Своея́ на мя гре́шнаго, припа́дающаго к чудотво́рному ли́ку Твоему́: услы́ши мою́ смире́нную моли́тву и принеси́ ю́ пред возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́: умоли́ Его́, да просвети́т мра́чную мою́ ду́шу све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́, да изба́вит мя от вся́кия ну́жды, ско́рби и боле́зни, да ниспосле́т мне ти́хое и ми́рное житие́, здра́вие теле́сное и душе́вное, да успоко́ит стра́ждущее се́рдце мое́ и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брыя дела́, очи́стит ум мой от помышле́ний су́етных, наста́вит мя ко исполне́нию за́поведей Свои́х, изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Своего́ Небе́снаго Ца́рствия. О, Пресвята́я Богоро́дице, Ты — “всех скорбя́щих Ра́досте”, услы́ши и мя ско́рбнаго. Ты, — имену́емая — “Утоле́ние печа́ли”, утоли́ и мою печа́ль. Ты — “Купина́ неопали́мая”, сохрани́ мир и всех нас от вредоно́сных, о́гненных стрел врага́. Ты — “Взыска́ние поги́бших”, не попусти́ и мне поги́бнуть в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе вся моя́ наде́жда и упова́ние! Бу́ди мне Покрови́тельницею в жи́зни вре́менной и ве́чной и Хода́таицею пред возлю́бленным Сы́ном Твои́м, Го́сподом на́шим, Иису́сом Христо́м. Научи́ мя служи́ти Ему́ с ве́рою и любо́вию и благогове́йно чти́ти Тебе́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия, Преблагослове́нная Мари́е! Твои́м святы́м моли́твам вруча́ю себе́ до сконча́ния дней мои́х. Ами́нь.
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

Тропарь, глас 4:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре, яви́ бо тя Христо́с я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́, но́ваго чудотво́рца пресла́вна и Богоприя́тна. И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию, во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся сла́вим Го́спода, да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний. Его́же моли́ спасти́ град сей, и держа́ве Росси́йстей Богоуго́дней бы́ти, и сыново́м Росси́йским спасти́ся.


Кондак, глас 4:

Я́коже сро́дницы твои́, Бори́с и Глеб, яви́шася тебе́ с Небесе́ в по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́лгера Све́йскаго и во́ев его́, та́ко и ты ны́не, блаже́нне Алекса́ндре, прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником и побори́ борю́щия ны.


Молитва:

О святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны, недосто́йныя рабы́ Бо́жии (имена), и исхода́тайствуй нам житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам, да сохрани́т нас Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем тя, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.

Тропарь собору и усекновению, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра, и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.


Кондак усекновению, глас 5:

Предте́чево сла́вное усекнове́ние, смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное; да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие. Да рыда́ет у́бо Ироди́а, беззако́нное уби́йство испроси́вши: не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́, но притво́рный, привре́менный.


Величание усекновению:

Велича́ем тя, Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.


Молитва:

Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН РЫЛЬСКИЙ.

Тропарь, глас 1:

Покая́ния основа́ние, прописа́ние умиле́ния, о́браз утеше́ния, духо́внаго соверше́ния, равноа́нгельное житие́ твое́ бысть, преподо́бне. В моли́твах у́бо и поще́ниих, и в слеза́х пребыва́вый, о́тче Иоа́нне, моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.


Кондак, глас 2:

Моля́щим тя тепле́йший засту́пниче и прося́щим скоре́йший послу́шателю, преподо́бне о́тче Иоа́нне, приими́ моле́ние на́ше и Христа́ умоли́ поми́ловати нас, Еди́наго Преблага́го и Многоми́лостиваго.


Молитва:

О преподо́бне о́тче Иоа́нне, уго́дниче Госпо́день преизря́дный, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́ и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́ во всем житии́ мое́м де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы. И во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, и умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ.

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния, неопи́санное Сло́во О́тчее, и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен, ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния, почита́ем, того́ лобыза́юще.

Молитва:

Го́споди Ще́дре и Ми́лостиве, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися И́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти и спаса́ти вся упова́ющия на И́мя свято́е Твое́. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем пречи́стаго лица́ Твоего́ пресла́вное воображе́ние.