Блоги

Блог Ирины.Рождество Пресвятой Богородицы.

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Молитва:

О, Пресвята́я и Богоизбра́нная Де́во, Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небеси́ и земли́ Цари́це, на ра́дость и утеше́ние всему́ от безпло́дных и безча́дных роди́телей Бо́гом дарова́нная! Роди́вшися Бо́жиим промышле́нием, Ты разреши́ла еси́ непло́дствие ро́ждшия Тя, и ны́не непло́дное се́рдце мое́ плодоно́стно сотвори́ предста́тельством Твои́м у Престо́ла Вседержи́телева, непло́дствовати же соде́лай мя злы́ми де́лы, гнелы́ми словесы́ и нечи́стыми помышле́ньми. О, Всеблаже́нная, да явлю́ся ча́до Бо́жие, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́щее. Ты утоли́ла еси́ Пречи́стым Рождество́м Твои́м плач прама́тери на́шея Е́вы, и пра́ведныя роди́тели Твоя́ изба́вила еси́ поноше́ния безча́дства, и ны́не утоли́ плач и воздыха́ния многоболе́зненныя и грехолюбо́вныя души́ моея́ и изба́ви всех нас поноше́ния злосмра́дных дел на́ших, страсте́й безче́стия и от вся́кого порабоще́ния вра́жескаго. Наипа́че же да́руй нам, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, во всесве́тлый день Рождества́ Твоего́ чи́стым се́рдцем разуме́ти и па́мятовати, с коли́кою ра́достию и благодаре́нием непло́дная утро́ба святы́я пра́ведныя А́нны ноша́ше Тя, да и мы не то́чию словесы́, но наипа́че де́лы свои́ми вы́ну бу́дем со умиле́нием серде́чнем прославля́ти Тя, вопию́ще: Сла́ва прише́ствию Твоему́, Чи́стая. Сла́ва Рождеству́ Твоему́. Сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная. Ку́пно же с Тобо́ю сподо́би нас непреста́нно сла́вити и велича́ти Всесвяты́й Плод Твой, Сло́во воплоще́нно, во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́мо, Ему́же сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим Рождество́ Твое́.
Блог Ирины.Чудо Архистратига Михаила в Хонех.
Блог Ирины.Икона Божией Матери "Неопалимая Купина".


Тропарь, глас 4:

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя, та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый, Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель, ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви, дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния. Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней: наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.


Кондак, глас 8:

Предочи́стим чу́вствия душ и теле́с на́ших, да ви́дим та́инство Боже́ственное, о́бразно явле́нное дре́вле вели́кому во проро́цех Моисе́ю купино́ю, горе́вшею огне́м и не сгара́вшею, в не́йже Твоего́ безсе́меннаго Рождества́, Богоро́дице, предвозвеще́ние испове́дуем, и, благогове́йно покланя́ющеся Тебе́ и Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, со стра́хом вопие́м: ра́дуйся, Влады́чице, Покро́ве, и Прибе́жище, и Спасе́ние душ на́ших.


Молитва:

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Засту́пнице и Покрови́тельнице всех, к Тебе́ прибега́ющих! При́зри с высоты́ святы́я Своея́ на мя гре́шнаго, припа́дающаго к чудотво́рному ли́ку Твоему́: услы́ши мою́ смире́нную моли́тву и принеси́ ю́ пред возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́: умоли́ Его́, да просвети́т мра́чную мою́ ду́шу све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́, да изба́вит мя от вся́кия ну́жды, ско́рби и боле́зни, да ниспосле́т мне ти́хое и ми́рное житие́, здра́вие теле́сное и душе́вное, да успоко́ит стра́ждущее се́рдце мое́ и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брыя дела́, очи́стит ум мой от помышле́ний су́етных, наста́вит мя ко исполне́нию за́поведей Свои́х, изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Своего́ Небе́снаго Ца́рствия. О, Пресвята́я Богоро́дице, Ты — “всех скорбя́щих Ра́досте”, услы́ши и мя ско́рбнаго. Ты, — имену́емая — “Утоле́ние печа́ли”, утоли́ и мою печа́ль. Ты — “Купина́ неопали́мая”, сохрани́ мир и всех нас от вредоно́сных, о́гненных стрел врага́. Ты — “Взыска́ние поги́бших”, не попусти́ и мне поги́бнуть в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе вся моя́ наде́жда и упова́ние! Бу́ди мне Покрови́тельницею в жи́зни вре́менной и ве́чной и Хода́таицею пред возлю́бленным Сы́ном Твои́м, Го́сподом на́шим, Иису́сом Христо́м. Научи́ мя служи́ти Ему́ с ве́рою и любо́вию и благогове́йно чти́ти Тебе́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия, Преблагослове́нная Мари́е! Твои́м святы́м моли́твам вруча́ю себе́ до сконча́ния дней мои́х. Ами́нь.
Блог Ирины.СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

Тропарь, глас 4:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре, яви́ бо тя Христо́с я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́, но́ваго чудотво́рца пресла́вна и Богоприя́тна. И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию, во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся сла́вим Го́спода, да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний. Его́же моли́ спасти́ град сей, и держа́ве Росси́йстей Богоуго́дней бы́ти, и сыново́м Росси́йским спасти́ся.


Кондак, глас 4:

Я́коже сро́дницы твои́, Бори́с и Глеб, яви́шася тебе́ с Небесе́ в по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́лгера Све́йскаго и во́ев его́, та́ко и ты ны́не, блаже́нне Алекса́ндре, прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником и побори́ борю́щия ны.


Молитва:

О святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны, недосто́йныя рабы́ Бо́жии (имена), и исхода́тайствуй нам житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам, да сохрани́т нас Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем тя, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего.
Блог Ирины.УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.

Тропарь собору и усекновению, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра, и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.


Кондак усекновению, глас 5:

Предте́чево сла́вное усекнове́ние, смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное; да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие. Да рыда́ет у́бо Ироди́а, беззако́нное уби́йство испроси́вши: не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́, но притво́рный, привре́менный.


Величание усекновению:

Велича́ем тя, Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.


Молитва:

Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.
Люди вокруг насОлени у залива Фанди в Канаде
В провинции Нью-Брансуик.

Олени у залива Фанди в Канаде


Оленятам нравится эта жизнь!
Они никого не опасаются и радуются своей ловкости и молодости.

Олени у залива Фанди в Канаде


Вы к нам?
Тоже хотите побегать вдоль берега?
Блог Ирины.СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН РЫЛЬСКИЙ.

Тропарь, глас 1:

Покая́ния основа́ние, прописа́ние умиле́ния, о́браз утеше́ния, духо́внаго соверше́ния, равноа́нгельное житие́ твое́ бысть, преподо́бне. В моли́твах у́бо и поще́ниих, и в слеза́х пребыва́вый, о́тче Иоа́нне, моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.


Кондак, глас 2:

Моля́щим тя тепле́йший засту́пниче и прося́щим скоре́йший послу́шателю, преподо́бне о́тче Иоа́нне, приими́ моле́ние на́ше и Христа́ умоли́ поми́ловати нас, Еди́наго Преблага́го и Многоми́лостиваго.


Молитва:

О преподо́бне о́тче Иоа́нне, уго́дниче Госпо́день преизря́дный, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́ и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́ во всем житии́ мое́м де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы. И во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, и умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Блог Ирины.СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ.

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния, неопи́санное Сло́во О́тчее, и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен, ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния, почита́ем, того́ лобыза́юще.

Молитва:

Го́споди Ще́дре и Ми́лостиве, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися И́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти и спаса́ти вся упова́ющия на И́мя свято́е Твое́. Ами́нь.


Величание:

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем пречи́стаго лица́ Твоего́ пресла́вное воображе́ние.
Блог Ирины.Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Божией Матери.

Пресвятая Матерь Божия, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле еще несколько лет. Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Ее к себе в дом и с великой любовью заботился о Ней, как родной сын, до самой Ее кончины.

Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях Спасителя и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Ее к Себе на небо.

Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился Ей архангел Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей радостную весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила.

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее пречистую душу.

Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. От прикосновения к одру Божией Матери, слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. Множество народа следовало за Ее пречистым телом.

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божией Матерью и всею душою желал поклониться Ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого Ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы.

Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом».
Блог Ирины.ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ. ГЛАВА 9.


27 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие.

28 После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться.

29 И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею.

30 И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия;

31 явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме.

32 Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним.

33 И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии,- не зная, что́ говорил.

34 Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако.

35 И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте.

36 Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели.