Если у вас возникают какие-то проблемы с сайтом, используйте адрес http://photoclubs.ru Проблем быть не должно. 

Есть желание помочь сайту материально? Сделайте перевод на 4817760231077102 сбер.Любая сумма будет полезна.

+534 RSS-лента RSS-лента

Блог Ирины.

Автор блога: Ирина
Православие.
АКАФИСТНАЯ ХИЛАНДАРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Акафистной Хиландарской»
О, Пречу́дная и Превы́сшая все́х тва́рей Цари́це и Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вныя и пресла́вныя чудеса́ содева́еши! Смире́нно мо́лим Тя́, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, услы́ши на́с и удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, я́ко блага́я Скоропослу́шница, испо́лни. Благода́тию Твое́ю ду́ши на́ша освяти́ и не отнима́й от на́с покро́ва Своего́, под ни́м же при́сно пребыва́я, я́ко Стено́й Неруши́мей защище́ни пребу́дем от все́х бе́д и напа́стей, от вся́каго врага́ и супоста́та, от все́х злы́х ко́зней вра́жиих на на́с при́сно находя́щих. Благоуха́нием непоро́чней души́ Своея́ напо́лни ду́ши на́ша, да возвеселя́тся сердца́ на́ша, и́бо не́сть никто́ в ми́ре се́м милее и прекраснее Тебе́, Де́во Пресвята́я! Ты́ еси́ на́ше Бога́тство, Ты́ еси́ на́ше Сокро́вище, Ты́ еси́ на́ше Упова́ние и на́ша Защи́то! К Тебе́ Еди́ней в печа́лех на́ших притека́ем и у Тебе́ Еди́ней утеше́ние получи́ти ча́ем. О, Всепе́тая Де́во Богоро́дице, не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих, и наде́жду на Тебе́ иму́щих, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНАЯ ЖЕНЕВЬЕВА (ГЕНОВЕФА) ПАРИЖСКАЯ.


Тропарь:

Пламенная веры истинныя провозвестница и града твоего заступница еси, о святая мати Геновефо, защити ны от падений греховных, и потребная блага земная ниспосли, гладныя напитай и Господа неустанно моли о спасении душ наших.

Иной тропарь:

Защитнице благодатная, паству твою в Нантерии от нападений вражиих и обстояний бедственных сохраньшая, град Париж от варваров спасшая, святая мати Геновефо, ныне на Небесех, по кончине твоея сущи, не забуди предстательствовати о всех чтущих святую память твою.

Кондак:

Воспоим заступницу небесную нашу, народ Божий во дни испытаний лютых сохраньшую, подвигу бесстрашныя Деворы поревновавшую, целомудрию и мужеству святой Иудифии последовавшую, аки Иосиф гладных напитавшую, и ныне светом истины, озаряющую град свой и всех чтущих ея и едиными усты вопиющих: Радуйся, святая Геновефо, града Парижа и всего рода христианскаго благодатная хранительнице и покровительнице!
СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА АНИСИЯ СОЛУНСКАЯ.


Тропарь:

А́гница Твоя́, Иису́се, Ани́сия, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю́, и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак:

Наста́ светоно́сный день чуде́сных по́двиг твои́х, страстоте́рпице пресла́вная, днесь Бо́жия честна́я Це́рковь пра́зднует и созыва́ет вопи́ти тебе́: ра́дуйся, де́во му́ченице Ани́сие всеблаже́нная.
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ.


Тропарь:

Пречи́стая Богома́ти, Богоро́дице, Собо́р Твой честны́й украше́н многоразли́чными добро́тами, да́ры Ти прино́сят, Госпоже́, мно́ги мирсти́и лю́дие, у́зы на́ша гре́шныя раздери́ Свое́ю ми́лостию и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак:

И́же пре́жде денни́цы от Отца́ без ма́тере роди́выйся, на земли́ без отца́ воплоти́ся днесь из Тебе́. Те́мже звезда́ благовеству́ет волхво́м, А́нгели же с па́стырьми пою́т несказа́нное Рождество́ Твое́, Благода́тная.

Молитва:

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем с ве́рою притека́ющим.
СВЯТИТЕЛЬ ПЁТР, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ.


Тропарь:

Лику́й све́тло благосла́внейший гра́де Москва́, име́яй в себе́ архиере́я Петра́ я́ко зарю́ со́лнца, всю Росси́ю чудодея́нии озаря́юща, той бо не́мощи врачу́ет, и неду́ги я́ко тьму прого́нит от вопию́щих ему́: ра́дуйся, иера́рше Бо́га Вы́шняго, тобо́ю сия́ па́стве твое́й соде́ловающаго.

Кондак:

Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ чудотво́рцу, днесь любо́вию к тебе́ притека́ем, песнь Богоно́се плету́ще, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, многообра́зных изба́ви нас обстоя́ний, да зове́м ти: ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Молитва:

О вели́кий святи́телю, пресла́вный чудотво́рче, Росси́йския Це́ркве первопресто́льниче, гра́да Москвы́ храни́телю и о всех нас усе́рдный моли́твенниче, о́тче наш Пе́тре! К тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: простри́ ру́це твои́ ко Го́споду Бо́гу и помоли́ся за ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Его́: да проба́вит нам ми́лость Свою́ и низпосле́т нам вся благопотре́бная к вре́менному житию́ и ве́чному спасе́нию на́шему дары́ бла́гости Его́, наипа́че же да огради́т нас ми́ром, братолю́бием и благоче́стием от всех искуше́ний врага́ диа́вола, и да́рует нам бы́ти ве́рными ча́дами твои́ми, не по и́мени то́кмо, но и все́м житие́м на́шим. Ей, уго́дниче Бо́жий! Услы́ши нас благоутро́бно, и бу́ди всем нам помо́щник и засту́пник во вся́ких беда́х и напа́стех, не забу́ди нас и в час кончи́ны на́шея, егда́ наипа́че твоего́ заступле́ния потре́буем, да, при по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы, гре́шнии, кончи́ну благу́ю получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТОЙ МУЧЕНИК СЕВАСТИАН МЕДИОЛАНСКИЙ.


Тропарь:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего, иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости, тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак:

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, Боже́ственнии му́ченицы, тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, неду́ги разреша́юще, и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕЛЕВФЕРИЙ, ЕПИСКОП ИЛЛИРИЙСКИЙ.


Тропарь:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д, сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Елевфе́рие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак:

Я́ко удобре́ние свяще́нников, преподо́бне, и предувеща́ние страстоте́рпцев вси восхваля́ем и про́сим тя, священному́чениче Елевфе́рие: любо́вию па́мять твою́ пра́зднующия бед многообра́зных свободи́, моля́ непреста́нно о всех нас.

Величание:

Велича́ем тя, священному́чениче Елевфе́рие, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего.
ЗАЧАТИЕ ПРАВЕДНОЙ АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.


Тропарь на зачатие Пресвятой Богородицы:

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются, Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог, па́че наде́жды, роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу, из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный, Челове́к быв, а́нгелом повеле́в вопи́ти Ей: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак на зачатие Пресвятой Богородицы:

Пра́зднует днесь вселе́нная А́ннино зача́тие, бы́вшее от Бо́га: и́бо та породи́ па́че сло́ва Сло́во ро́ждшую.
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ГЕРОНТИССА".


Тропарь:

Я́ко пресве́тлая звезда́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й о́браз Тво́й, Изба́вительнице, луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́ озари́в в но́щи скорбе́й су́щих. Пода́ждь у́бо и на́м, Всеблага́я Де́во, избавле́ние от бе́д, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Кондак:

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Молитва:

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем с ве́рою притека́ющим.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ).


Тропарь:

Во́инство Царя́ Небе́снаго па́че земна́го возлюби́в, служи́тель пла́менный Святы́я Тро́ицы яви́лся еси́. Наставле́ния Кроншта́дтскаго па́стыря в се́рдце свое́м слага́я, да́нная ти от Бо́га многообра́зная дарова́ния к по́льзе наро́да Бо́жия преумно́жил еси́. Учи́тель благоче́стия и побо́рник еди́нства церко́вного быв, пострада́ти да́же до кро́ве сподо́бился еси́. Священному́чениче Серафи́ме, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак:

Саро́вскому чудотво́рцу тезоимени́т быв, те́плую любо́вь к нему́ име́л еси́, писа́ньми свои́ми по́двиги и чудеса́ того́ ми́ру возвести́в, ве́рныя к его́ прославле́нию подви́гл еси́ и благода́рственнаго посеще́ния самаго́ Преподо́бнаго сподо́бился еси́. С ни́мже ны́не, священному́чениче Серафи́ме, в Небе́сных черто́зех водворя́яся, моли́ Христа́ Бо́га серафи́мския ра́дости нам прича́стником бы́ти.